News

News from construction - 23rd August 2016

News from construction - 23rd August 2016

The construction of new infrastructure is going according to schedule with estimated completion in autumn of this year. Together with infrastructure we are building another new 22 row houses and 5 solitary houses. Lot of these houses are already sold or reserved. Do not hesitate to contact us about your visit!

 

Novinky z výstavby - 28.6.2016

Novinky z výstavby - 28.6.2016

Výstavba nové infrastruktury pokračuje dle harmonogramu s předpokládaným termínem dokončení na podzim tohoto roku. Souběžně s infrastrukturou stavíme také 22 nových řadových domů a 5 solitérních domů. Mnoho z těchto domu je už prodáno nebo rezervováno. Neváhejte a kontakujte nás ohledně prohlídky!

 

News from construction - 17th May 2016

News from construction - 17th May 2016

Row houses 1-26 are now finished. We have started construction of new infrastructure with estimated finish on autumn this year. Together with infrastructure, we started construction of additional 22 row houses with finish date April 2017. We have last 6 houses with western and nature orientation. Do not hesitate and contact us for appointment.

 

12345678