News

News from construction – 23rd August 2016

The construction of new infrastructure is going according to schedule with estimated completion in autumn of this year. Together with infrastructure we are building another new 22 row houses and...

 

Novinky z výstavby – 28.6.2016

Výstavba nové infrastruktury pokračuje dle harmonogramu s předpokládaným termínem dokončení na podzim tohoto roku. Souběžně s infrastrukturou stavíme také 22 nových řadových domů a 5 solitérních domů. Mnoho z těchto...

 

News from construction – 17th May 2016

Row houses 1-26 are now finished. We have started construction of new infrastructure with estimated finish on autumn this year. Together with infrastructure, we started construction of additional 22 row...

 

Banner