Standardy

Konstrukční řešení:

Spodní stavba základové pasy z prostého betonu, ŽB podzemní základové stěny, ŽB deska
Stěny obvodové sendvič- keramické tvárnice P+D + zateplovací systém meziobjektové stěny – keramické tvárnice AKU
Příčky keramické příčkové tvárnice
Strop, střecha ŽB prefabrikované předpjaté stropní panely Spiroll, pozn. plochá střecha jednoplášťová
Schodiště vnitřní ŽB prefabrikované, nášlap dezén dřevo
Izolace proti vodě spodní stavba – SBS modifikované asfaltové pásy s ochranou proti radonu, střecha – foliová PVC
Tepelné izolace fasádní zateplovací systém – polystyren + barevná omítka v kombinaci s obklady (palubky + minerální tepelná izolace)
Fasády kombinace kontaktní zateplovací systém s omítkou v různých barvách, s dřevěnými obklady (palubky)
Okna, vstupní dveře dřevěná – kvalitní Europrofil, vícevrstvá lazura, kvalitní celoobvodové čtyřpolohové kování s mikroventilací
Zasklení izolační dvojsklo 4-16-4 mm
Vnější zábradlí ocelové, žárově zinkované
Oplechování titanzinek přírodní (parapety), systémové k PVC fólii – šedá (atika)

Interiér

Podlahy lamino, dlažba – RAKO
Dveře dřevěná hladká křídla, obložkové zárubně, fólie dezén dřevo
Stěny omítka + vápenocementový štuk, bílá malba
Stropy stěrka, bílá malba
Vnitřní zábradlí ocelová konstrukce lakovaná, dřevěné madlo
Vnitřní parapety fólie dezén dřevo, popř. dřevěná dýha + nákližek
Obklady keramické obklady – RAKO
Ovladače osvětlení, zásuvky ovládací prvky – ABB -Classic
Zařizovací předměty sanitární keramika – JIKA OLYMP, vana – RAVAK, ovládací armatury – RAVAK
Kotel závěsný plynový kotel s atmosférickým hořákem, průtokovým ohřevem TUV a turbo odkouřením
Otopná tělesa v přízemí podlahové topení, desková otopná tělesa – RADIK v provedení VK, s termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí

Vnější povrchové úpravy pozemku

Přístupový chodníček k objektu betonová zámková dlažba
Parkovací stání betonová zatravňovací dlažba

Napojení objektu na sítě technické infrastruktury

Splašková kanalizace napojeno na stoku splaškové kanalizace – na pozemku umístěna revizní šachta splaškové kanalizace
Dešťová kanalizace likvidace dešťových vod ze střechy objektu pomocí zasakovacího podzemního tělesa dešťových vod, umístěného na pozemku objektu
Vodovod napojen na městský vodovodní řad, HUV a vodoměrná sestava umístěna v zádveří objektu
Plynovod napojeno přes instalační pilíř na hranici pozemku, v pilíři umístěn HUP a plynoměr
Elektro NN napojeno přes instalační pilíř na hranici pozemku, v pilíři umístěn elektroměr – rezervovaný hlavní jistič 3×25 A

 

Naši partneři

Spolupracujeme s prověřenými profesionály ve svém oboru.